sıkı düzen

sıkı düzen
n. discipline

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • sıkı düzen — is. Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, disiplin, zapturapt …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sıkı — sf. 1) Dar Sıkı bir kemer. 2) İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan Sıkı bir denk. 3) Zorlu, güçlü ve etkili En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir. B. Felek 4) Dikkatli, titiz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düzen — is. 1) Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem 2) Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması 3) Yerleştirme, tertip Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • disipline — sf., Fr. discipliné Sıkı düzen ve denetim altına alınmak, zapturapt altına alınmak, denetim altında tutulmak anlamlarında disipline edilmek, sıkı düzen ve denetim altına almak, zapturapt altına almak anlamlarında disipline etmek, kendi kendine… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • disiplin — is., Fr. discipline 1) Sıkı düzen Bu belki de ordu için şart olan disiplin ruhunu bende bulamamış olmalarındandır. R. N. Güntekin 2) Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düzence — is. Sıkı düzen, disiplin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inzibat — is., Ar. inżibāṭ 1) Sıkı düzen Vali Bey e söyleseniz böyle millî günlerde başka türlü inzibat ister. F. R. Atay 2) ask. Silahlı kuvvetlerde, ordudaki düzeni sağlamak amacıyla görevlendirilmiş er Birleşik Sözler askerî inzibat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zapturapt — is., esk., Ar. żabṭ + rabṭ Sıkı düzen Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller zapturapt altına almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inzibat — yolunda olma; genel emniyetin yolunda olması; sıkı düzen …   Hukuk Sözlüğü

  • rejim — is., Fr. régime 1) Yönetme, düzenleme biçimi, düzen Hiç kimse Türkiye de normal, sürekli ve dengeli bir basın rejimi yaşamış olduğunu iddia edemez. B. Felek 2) Diyet Sıkı bir rejim takip etmelidir. R. H. Karay 3) Bir devletin yönetim biçimi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”